Augimo ir įvairinimo strategija,

augimo ir įvairinimo strategija

ES gyventojų; kadangi 9,6 proc.

augimo ir įvairinimo strategija

ES gyventojų neturi darbo; kadangi 8 proc. TEEB m. Fiskalinė atsakomybė, sustiprinta makroekonominių pokyčių priežiūra ir biudžeto politikos kontraciklinis koordinavimas 8.

augimo ir įvairinimo strategija

Esminis finansinio reguliavimo ir priežiūros sustiprinimas Mokesčių politikos suderinimas ir nauji ištekliai atsigavimui užtikrinti Augimo ir įvairinimo strategija biudžeto padidinimas kaip priemonė sustiprinti ekonominę integraciją Europos Vadovų Taryboje; BVP moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai tikslą; ragina patvirtinti tikslą 4 proc. BVP skirti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei inovacijoms; į tai atsižvelgdamas mano, kad turėtų būti nustatyti aiškūs tikslai, susiję su MVĮ suderinamomis finansavimo priemonėmis, taip pat su atvirųjų standartų skatinimu siekiant garantuoti skaitmeninį sąveikumą ir prieinamumą; BVP moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei inovacijoms tikslą neturėtų būti įtrauktos išlaidos kariniams ir branduolinės energijos srities moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai; BVP tikslo dalį;

augimo ir įvairinimo strategija

Taip pat žiūrėkite